^Upp

Värderingar

* Behandla andra som du själv vill bli behandlad. 

* Allt vi gör är och skall vara frivilligt samt inga tvång till vare sig närvaro eller uppgifter, fritt att åka på det man vill och har lust och tid till.

 

 

Våran bords bön: Heliga kraft som är i motorn, hästkrafter varde ditt namn. Tillkom ditt vridmoment, ske din acceleration, såsom vid rödljus, såsom på banan. Vår dagliga kick giv oss idag, och förlåt oss våra hastighetsöverträdelser, såsom vi förlåter dom vi kör om. Och inled oss icke i hastighetskontroller, utan fräls oss från radarn. Ty vägen är din, farten och härligheten tills tanken är tom. AMEN...

 

Lite kul Budord:

 

10 bikers bud. 

1. Du skall inga andra gudar ha vid sidan om mig. 
" Inga medlemskap i andra hojklubbar av liknande slag men sk märkesklubbar går    an.


2. Du skall inte göra dig något beläte eller…. 
" Inga spekulationer, rykten om verksamhet, medlem eller konfidentiell information till utomstående. 


3. Du skall inte missbruka Herrens, Din guds namn…. 
" Aldrig baktala klubb eller medlem 


4. Tänk på sabbatsdagen så du helgar den. 
" Obligatoriska körningar är obligatoriska men i SCRC är allt frivilligt


5. Hedra Din fader och Din moder. 
" Du är klubben och klubbens ansikte utåt. 


6. Du skall inte dräpa 
" Skada eller starta bråk med medlem 


7. Du skall inte stjäla 
" Medlems egendom ÄR medlems egendom. 


8. Du skall inte bära falsk vittnesbörd mot din nästa. 
" Inte baktala eller sprida falsk information om medlem eller klubb i syfte att skada personen eller klubbens verksamhet.


9. Du skall inte ha begär till din nästas hus… 
" Eller hoj 


10. Du skall inte ha begär till din nästas Hustru , Man eller hans åsna.
" Inget tjafs med andra medlemmars kvinnor eller Män. 
" Åsnan kan gå an om medlem samtycker